Primera meditació de l’Institut

imatge abat

Demà passat, 2 d’octubre, des de l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully comencem les activitats a Santa Cecília de Montserrat. La primera serà una meditació silenciosa però acompanyada, dirigida pel P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, sobre la pau en la Regla de Sant Benet a partir de la frase del Pròleg: “Cerca la pau, procura aconseguir-la”. Crec que val la pena que expliquem en què consisteixen les “meditacions” que organitzem, perquè n’hi ha de moltes maneres i a cada lloc tenen característiques i fins i tot finalitats diferents.

Ja us vam avançar a la carta de presentació que les nostres activitats s’inserien dins la tradició occidental, tot i que no descartem valors molt aprofitables dels mètodes orientals. Ens mantenim en un nivell d’un humanisme obert en què creients i no creients amb una gran gamma d’estats intermedis es puguin trobar còmodes. Quan parlem de Déu i de Jesucrist, perquè la gran tradició de la meditació occidental és d’adscripció cristiana, tothom és ben lliure d’omplir de contingut aquestes expressions amb la idea que li surti del cor. No tenim cap afany de proselitisme cristià, sinó simplement d’oferir un espai i una ajuda perquè el “meditador” connecti amb la seva interioritat i senti l’anhel d’obrir la seva vida a una dimensió superior, aquella que està per damunt de tots nosaltres.

Copia de DSC_9399La influència de la meditació oriental ens ha fet conscients del valor de la dimensió corporal per aconseguir el nivell de concentració i d’apaivagament que pretenem assolir. La meditació cristiana també indicava alguns aspectes en aquest sentit. La Regla Benedictina insisteix en la concordança del cor i de la veu amb la ment, les actituds corporals de reverència i d’aixecar-se en els moments més àlgids perquè el cos participi també activament en aquesta aventura espiritual. Però la tradició ignasiana, la dels Exercicis Espirituals, potser és la que ha desenvolupat més aquesta dimensió de la corporalitat amb el mètode de l’”aplicació dels sentits”, de concentrar cadascun dels sentits en el tema propi de la meditació.

Nosaltres assajarem el nostre mètode sense imposicions rígides, però suggerirem una sèrie d’actituds que cadascú pot adoptar d’acord amb les seves disposicions. El clima és d’absolut silenci. Es recomana una posició relaxada, amb la columna vertebral recta, sense creuar cames ni braços, respiració profunda i compassada per oxigenar el cervell i eliminar presses i neguits. La meditació comença amb una introducció que exposa el tema a meditar, que cal escoltar tranquil·lament, com una pluja fina que cau suaument i que amara la capacitat d’atenció. Hi ha tres o quatre estones de silenci, interrompudes per breus intervencions de l’acompanyant. És com un coixí de silenci del qual emergeixen les oportunes monicions del director. Durant un dels silencis, a mitja sessió, els “meditadors” són convidats a fer un petit passeig, ordenadament i en absolut silenci, per estirar les cames i desentumir la musculatura, al voltant de l’església, sortint per una porta i entrant per l’altra. Els moments finals de la meditació són més lents i més lleugers en idees i continguts, adreçats més al cor que al cap, per acabar en una brevíssima oració.

Copia de _DSC2998Un cop acabada la meditació, els assistents són convidats a passar a l’antic refetor monàstic de Santa Cecília, on trobaran cafè o te i l’ocasió de conversar entre ells o d’establir un diàleg de precs i preguntes sobre el tema exposat amb l’acompanyant de la meditació. Tot plegat no pot sobrepassar l’hora i mitja. Els assistents que ho desitgin tenen temps per desplaçar-se al monestir proper de les benedictines de Sant Benet o al de Montserrat per assistir al cant de vespres, a les 18:45h.

Les activitats de l’Institut Art i Espiritualitat són gratuïtes. Però no tenim al darrere cap entitat ni pública ni privada que les subvencioni. En l’organització, i també econòmicament, l’Institut depèn exclusivament del Museu de Montserrat, que tampoc no rep subvenció pública. Per aquest motiu, amb vistes a portar a terme les activitats vinents, hem de demanar l’ajuda voluntària a les persones i institucions que considerin que les nostres activitats són beneficioses per a les persones i per al nostre país.

Recordem que la capacitat de Santa Cecília és d’una cinquantena de persones, per això demanem que si voleu assistir a alguna de les activitats us inscriviu prèviament al Museu de Montserrat: 938 777 745 / museu@larsa-montserrat.com

Josep de C. Laplana, director del Museu de Montserrat